Om fjernvarme

Se mere herunder

3,6 mio. danskere er vilde
med varmen i vores rør

Selvom du ikke kan se den, så er fjernvarmen den mest udbredte og effektive måde at opvarme boliger og bygninger på. Over 60.000 km. fjernvarmerør forsyner i dag over 1.757.000 husstande med varme svarende til 65 % af alle danske husstande.

Princippet i fjernvarme er enkelt. Fjernvarmeværket producerer varmt vand, der sendes ud til byens boliger. I huset eller lejligheden flyder der uendelige mængder af varmt vand i rørene, som bruges til at varme hjemmet op via radiatorer eller gulvvarme, og der er varmt vand i haner og bruser. Når vandet har afgivet sin varme, sendes det afkølede vand retur til varmeværket, hvor det igen varmes op.

Det er de færreste, der skænker fjernvarme en tanke. Og selvom 3,6 millioner danskere er fælles om fjernvarmen, er det de færreste af os, der er helt klar over, hvor smart det egentlig er. For mens det både er en af de billigste og mest effektive måder at opvarme huse på, så er det også grønt. Og i en tid hvor vi alle leder efter svaret på fremtidens klimaudfordringer, kan vi lune os på, at en del af løsningen allerede ligger lige for vores fødder.

Fjernvarme kan produceres ud fra stort set alle vedvarende energikilder. Når vinden blæser, eller solen skinner, kan fjernvarmen lagre overskudsenergien som varmt vand i rørene. Fjernvarmen bruger overskudsvarme fra datacentre, udnytter biogas fra spildevandsanlæg og sørger for, at spildvarmen fra Danmarks cementproduktion ikke fyrer for gråspurvene. I stedet bliver al den varme effektivt omdannet til billig og grøn fjernvarme. Det er næsten som et stort batteri dybt begravet i den danske muld, der sikrer, at den grønne energi aldrig går tabt. Når vi undgår energispild i fjernvarmen, bliver der mere af den grønne energi til resten af samfundet.

I dag kommer 61 % af fjernvarmens energi fra grønne energikilder, og i 2030 vil fjernvarmen være 100% CO2-neutral. Det betyder, at fjernvarmen kan stå for hele 44 % af regeringens ambition om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70%. Faktisk er fjernvarmesektoren isoleret set den sektor, der kan levere det største bidrag til indfrielsen af netop dette klimamål. Det er grøn fornuft.

Bliv klogere på fjernvarmens fordele for dig som boligejer

Andre lande er grønne af misundelse over vores fjernvarme
Fjernvarmen dækker i dag over halvdelen af Danmarks samlede varmebehov. Resten dækkes af individuel naturgas, oliefyr, individuel biomasse (træpillefyr) samt en smule elvarme. Finland og Sverige er andre lande med en stor andel fjernvarme, og dertil kommer Island, hvor fjernvarmen er baseret på geotermisk varme fra undergrunden. Desuden er de østeuropæiske lande som Letland, Polen og Rusland velrepræsenteret med store fjernvarmeanlæg, som mange danske leverandører gennem tiden har leveret komponenter og viden til.

Danmark har en international førerposition på området, og mange delegationer fra udlandet besøger Danmark for at indsamle viden om teknologien. Flere og flere lande ønsker at implementere fjernvarme eller udvide deres fjernvarmeandel - primært på grund af forsyningssikkerhed og det grønne aspekt.

Fjernvarme skaber arbejdspladser og eksport
Der findes ca. 400 varmeværker i Danmark. Sammen med den store industri, som leverer komponenter, viden og udstyr til varmeværkerne, står de for at skabe ca. 23.300 fuldtidsjobs - enten direkte i fjernvarmesektoren eller gennem afledte jobs. Danmark er også i en international førerposition inden for viden om og udvikling af teknologi til fjernvarmeproduktion. Det er en kæmpe eksportvare, der forventes at runde en årlig omsætning på ca. 10 mia. kroner i 2020.

Kilde: Energistyrelsens energistatistik 2018
Kilde: Dansk Fjernvarme

House (1)

Kan jeg få
fjernvarme?

Vi har travlt med at udbygge fjernvarmenettet, så endnu flere danskere kan få glæde af den grønne fjernvarme.


Luk vindue